Priključi se Zelenoj inicijativi

Zelena inicijativa poziva sve organizacije civilnog društva u Srbiji koje dele njene vrednosti i žele da
zajedno sa postojećim članicama doprinesu da naše društvo bude čistije, zdravije i pravednije da nam se jave i izraze svoju želju da postanu članice Zelene inicijative.

Pored organizacija civilnog društva Zelena inicijativa je otvorena za saradnju sa: pojedincima,
volonterima, ekspertima, predstavnicima institucija i poslovnih subjekata, organizacijama iz regiona, Evrope i sveta koji žele saradnju.
JAVITE SE!