Kampanja pazi djubre

Zelena inicijativa doprinosi održivom upravljanju otpadom u Srbiji time što uspostavlja funkcionalne mehanizme za podsticanje primarne selekcije otpada kroz učešće svih relevantnih aktera u društvu. Do sada je u aktivnostima Zelene inicijative prikupljeno više od 30 tona otpada (papir, pet, elektronski i električni otpad) koji je predat na reciklažu. U akcijama je učestvovalo više od 3000 građana. Prikupljeno je 3,500 potpisa podrške građana za peticiju za legalizaciju rada individualnih sakupljača. Sve nabrojane aktivnosti Zelene inicijative pokrivene su sa više od 350 medijskih objava. Da bi podigla svest o važnosti primarne selekcije i reciklaže, povećala učešće građana i reciklažnih biznisa u prikupljanju reciklažnih sirovina i efikasnije uticala stvaranje finansijskih uslova za organizovano institucionalno delovanje sakupljača sekundarnih sirovina, Zelena inicijativa je pokrenula kampanju pod nazivom PAZI ĐUBRE!

Kampanja se obraća građanima/kama Srbije (najširoj javnosti), ekološkim organizacijama, medijima
reciklažnim operaterima (biznis sektoru) i internet korisnicima.

Želimo da INFORMIŠEMO EDUKUJEMO građane/ke Srbije o važnosti primarne selekcije i nudimo im REŠENJA za razvrstavanje i reciklažu njihovog kućnog otpada.

Početak kampanje Pazi đubre! Zelena inicijativa obeležila je proslavom Svetskog dana zaštite životne sredine, na Trgu Nikole Pašića akcijom Kakve spomenike naša cilivizacija ostavlja iza sebe?

Promotivni materijali kampanje Pazi đubre!

U okviru kampanje Pazi đubre! u aktivnostima koje su organizovane sa građanima/kama, u saradnji sa drugim organizacijama, institucijama i firmama, kao i u okviru medijske promocije, koristili smo brojne promotivne materijale (bilborde, bedževe, trake, nalepnice, majice) u cilju efektnijeg prenošenja važnih poruka.