Inicijalna zelena inicijativa

Zelenu inicijativu su 2011. godine osnovale 22 organizacije civilnog društva: Baklanski fond za lokalne
inicijative, Centar modernih veština (CMV), Mladi istraživači Srbije, Evropski pokret u Srbiji (EPuS), Grupa
484, Centar za razvoj socijalnog preduzetništva CRSP, Inicijativa za saradnju i razvoj (IDC), JUROM
Centar, Beogradski fond za političku izuzetnost i Zelena lista Srbije (mreža 12 lokalnih ekoloških
organizacija).

Aktivnosti inicijalne Zelene inicijative u periodu 2011 – 2013 godina dokumentovane su na starom sajtu.