POSLEDNJE VESTI:
Stvarna slika ,današnjice. Ima li kraja ovakim prizorima?! Okolina Ivanjice, 20.03.2012
Autor:
Podeli svoj utisak o ovome sa nama. Imaš predlog kako ovaj problem može da se reši? RECI!

Podeli svoj utisak o ovome sa nama: