POSLEDNJE VESTI:

Opis problema: Svaka osoba koja živi u zgradi, a iole malo brine o životnoj okolini i razmišlja o reciklaži će primetiti ogromne količine papira koje stanari dobijaju u vidu letaka raznih firmi koje nude razne usluge, katalozi megamarketa, koverte, računi, časopisi… neretko sve to leži po podu razbacano ili postoji neka kutija u koju se to baca pa spremačice izbaci u kontejner sa svim ostalim smećem. Pored toga veliki broj ljudi kupuje novine bilo dnevne, nedeljne, mesečne koje na kraju opet u najvećem broju slučajeva završiti u kontejneru koji nije reciklažni ili ima star knjige i sveske od dece koje više ne želi da čuva.

Predlog rešenja: Rešenje ovog problema bi moglo biti postavljanje reciklažnih kartonskih ili plastičnih kontejnera kod poštanskih sandučića u koje bi stanari mogli da odlože sav papir koji im nije potreban. Pošto postoje aktuelne firme koje vrše održavanje zgrada, mislim i na privatne i na državne, moglo bi se pregovarati sa njima o održavanju i pražnjenju tih kontejnera i mesečno ili češće po potrebi. Stanarima treba na sednici stanara izneti prednosti ovog rešenja u vidu uštede njihovih para reciklažom tog papira. Pare dobijene od reciklaže mogu da se iskoristiti da se smanje računi za informatiku za onaj deo koji svaki stanar plaća za održavanje zgrade ili da se pokloni domovima sa napuštenom decom, raznim organizacijama kojima je pomoć potrebna. Za ljude koji žive u kućama treba organizovati mesečno prikupljanje u njihovom kraju grada (ili selu) u mesnim zajednicama isto sa nekim konkretnim ciljem koji će motivisati ljude da dođu i pomognu a samim tim učine nešto za našu zajednicu, grad državu. Mora se razvijati svest o doprinosu zajednici kao što neke države već rade.

Podeli svoj utisak o ovome sa nama: