POSLEDNJE VESTI:
Fotografija je snimljena na obali reke Grabovica u okolini Ivanjice ,20.03.2012. Ovake slike su česta pojava, a glavni uzročnici su ljudi. Rešenje bi bilo da se otvori reciklažni centar i u Ivanjici, kako bi ljudi imali stimulans da zarade neki dinar, a učinili bi i prirodi uslugu, ne bi je zagadjivali i ništili.
Autor:
Podeli svoj utisak o ovome sa nama. Imaš predlog kako ovaj problem može da se reši? RECI!

Podeli svoj utisak o ovome sa nama: