POSLEDNJE VESTI:

Opis problema: Recikliranje je tema o kojoj se dosta poslednjih godina priča u Srbiji ali se malo šta konkretno radi. Veliki je problem što se ni na pitanje edukacije stanovništva ne polaže prevelika pažnja. Sa upoznavanjem reciklažne kulture (kao i svake druge) treba početi od najranijih dana kako bi tako nešto ušlo u način života jednog društva. Akcije bi zato trebalo da budu usmerene kako na konkretno rešavanje problema (pravilna separacija otpadaka i njihova ponovna upotreba) ali i na promociju reciklaže kao svakodnevne navike i nečega što će biti dostupno ljudima. U Beogradu postoji jako malo mesta gde možete odložiti otpad koji se može reciklirati. Što se tiče javnih prostora, osim malobrojnih reciklažnih ostrva (za koje većina ljudi i ne zna) mislim da ne postoji mesto za tu vrstu akcije.

Predlog rešenja: Ideja koju ja imam je postavljanje reciklažnih kantica na jednom oglednom prostoru koji bi se nalazio u prometnoj pešačkoj zoni. Kantice bi imale dva odvojena dela, jedan za običan otpad a drugi deo za PET i MET ambalažu. Konkretno, ideja je usmerena na recikliranje malih plastičnih flašica i konzervi koje su u savremenoj kulturi vrlo zastupljene kod pešačke populacije. Kantice bi bile privlačno dizajnirane što bi dodatno stimulisalo ljude na njihovo korišćenje, ali bi i na jedan suptilan način učestvovale u ukupnom ambijentu i davale mu novu crtu. Materijal koji bi se upotrebio trebalo bi da bude standardan za ovu vrstu mobilijara. Način i učestalost pražnjenja bi bili adekvatno propisani u srazmeri sa zapreminom ovih elemenata i dinamikom pešačkog saobraćaja. Uz adekvatnu promociju ovakva ideja bi bila mali korak koji bi mogao da povede u pravom smeru i doprinese da Beograđani i svi njegovi gosti imaju mogućnost da pravilno i savesno odlažu otpad.

Podeli svoj utisak o ovome sa nama: