POSLEDNJE VESTI:

Opis problema: Naša planeta u budućnosti održivi razvoj. Održivi razvoj je razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjosti, a da se ne ugrožavaju mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe. Prirodnim resursima nazivamo sve što dolazi od Zemlje:biljke, životinje, drvo, voda, nafta, metal. Koristimo prirodne resurse za dobijanje električne energije, uzgoj useva i vožnju automobila. Zapravo sve što jedemo, koristimo ili kupujemo napravljeno je od, ili je prirodni resurs. Prirodni resursi su svuda oko nas, a mi ih iscrpljujemo brže nego što mogu biti zamenjeni novima. Mora nas zabrinjavati činjenica da će se neki resursi u potpunosti potrošiti ukoliko ne smanjimo njihovu potrošnju. Ovo je ozbiljan problem jer ceo živi svet zavisi od ovih resursa. Aluminijum, čelik, bakar i drugi metali su posebno vredne vrste otpada jer spadaju u neobnovljive prirodne resurse. Većinu metala je moguće preraditi. Bez obzira na mesto gde živimo, koliko novca imamo svi zavisimo od Zemlje. Budući da nam ova planeta treba za preživljavanje, moramo je čuvati. Sve promene koje načine pojedinci, zajednice ili države imaće uticaj na ostatak sveta. Način na koji danas živimo, utiče na način preživljavanja u budućnosti.

Predlog rešenja: Ljudima, životinjama i biljkama treba zdrava planeta i za 1000 godina dovoljno resursa za normalan život. Uvek moramo misliti na budućnost kada nešto činimo danas. Npr. konzerve su većinom od aluminijuma. Proizvodnjom novog od starog aluminijuma uštedi se i do 95% energije. Konzerve se sakupljaju i u fabrici za preradu, peru, a zatim tope u aluminijumske blokove. U procesu topljenja se uklanjaju boje, štampa koja je bila na njima i dalje se te prerađene limenke koriste za nove limenke, čokoladne folije kao i pakovanja gotove hrane. A kod nas limenke od pića, konzerve od hrane, pakovanja od dezedoransa, sprejeva, kutija, ram od starog bicikla, aluminijumske folije…sve to završava na deponijama. Reciklažom limenki mogu nastati metalni delovi mašine za veš, ili delovi za automobile, dok se proizvedeni reciklirani čelik koristi za izradu čeličnih nosača ili delova motora. Reciklažom bismo smanjili i deponije, ona svakako štedi prirodne resurse, njome se smanjuje zagađenje. Treba da postoji organizovani sistem sakupljanja različitih vrsta otpada, da bude mnogo više kontejnera koji će biti obeleženi u koji će se bacati, staklo, metal, plastika…Kod nas je sve više deponija a to nije krajnje rešenje za otpad jer se ono samo gomila a ne smanjuje se. Bez uvođenja reciklaže u svakodnevni život nemoguće je zamisliti bilo kakav celovit sistem upravljanja otpadom.

Podeli svoj utisak o ovome sa nama: