POSLEDNJE VESTI:

Pozivamo Vas da nam se pridružite na konferenciji o rešavanju problema otpada u Srbiji pod nazivom „Dosta je odlaganja“ koja će se održati u utorak, 6. novembra, u Beogradu.

Na konferenciji će biti predstavljene mogućnosti za tretman otpada koje ne podrazumevaju samo njegovo odlaganje na deponije već prevenciju nastanka, ponovnu upotrebu i reciklažu, a sakupljačima sekundarnih sirovina udruženim u zadruge koje je osnovala Zelena inicijativa, predstavnici Telekom Srbija a.d uručiće opremu za rad.

Tokom konferencije biće predstavljeni primeri dobre prakse u tretmanu otpada od strane javno komunalnih preduzeća i biznis sektora. Predstavnici Zelene inicijative prikazaće rezultate dosadašnjih aktivnosti u kojima je zajedno sa građanima Srbije kroz kampanju Oplaneti se! Recikliraj prikupljeno 55 tona otpada koji je otpremljen u reciklažna postrojenja.

Koncept socijalnog preduzetništva u oblasti upravljanja otpadom biće tema drugog panela konferencije. Biće predstavljene dve zadruge za sakupljače koje je Zelena inicijativa osnovala da bi uticala na legalizaciju njihovog rada i jačanje sakupljačke mreže. Individualni sakupljači, kojih u Srbiji prema procenama ima 55.000 prikupe najveći deo optada koji se reciklira u Srbiji (približno 75%). Pored toga, iskustva zemalja u okruženju pokazuju da je legalizacijom rada sakupljača količina sakupljenih reciklažnih sirovina porasla za 20%.

Konferenciju možete pratiti na linku.

Podeli svoj utisak o ovome sa nama: