POSLEDNJE VESTI:

Ime i prezime*

Datum i godina rođenja*

Grad/mesto stanovanja*

Email adresa*

Kontakt telefon*

Opis problema (od 600 do 1200 karaktera)*

Predlog Rešenja (od 800 do 1400 karaktera)*

IZJAVA O AUTORSTVU: Učesnik izjavljuje da je sadržaj koji dostavlja u okviru konkursa njegovo autorsko delo. *
Slažem se 

* Polja obavezna za popunjavanje