POSLEDNJE VESTI:

Opis problema: U Srbiji postoji 2,1 milion registrovanih vozila svih kategorija, odnosno nešto više od 200 vozila na 1000 stanovnika. Prema popisu iz 2011. godine Gornji Milanovac ima 44,4 hiljade stanovnika, pa uzevši prethodno pomenut prosek dolazimo do broja od skoro 9 hiljada vozila. Prošle godine doneta je zakonska regulativa o obavezi korišćenja zimskih pneumatika, prvobitno na pogonskim a zatim i na sva 4 točka, a sa prvim zimskim i prvim prolećnim danima (kada se oni menjaju) to postaje i pravi ekološki problem. Tada se zameni na hiljade automobilskih guma, a one se što gomilaju iza vulkanizerskih servisa, što bacaju u kontejnere, a u ruralnijim područjima neretko završavaju u jarugama ili bivaju zapaljene! Deo tih guma vulkanizeri predaju ”reciklažnom centru” u Čačku, koji ih onda prodaje cementarama kao pogonsko gorivo. Nažalost one ne završavaju kao sirovina za nove pneumatike, već se ovaj naftni derivat bespovratno spaljuje (nadam se na kontrolisan način) zahvaljujući jakom lobiju cementne industrije tokom donošenja zakona u ovoj oblasti, kada im je to omogućeno!

Predlog rešenja: U svetu se stare automobilske gume, između ostalog, koriste kao donji slojevi autoputeva čime drastično smanjuju cenu njihove izrade. To je ipak van domašaja običnog građanina, pa se treba okrenuti onim realnijim stvarima. Ono što građani mogu jeste da se oslone na ponovnu upotrebu i iskorišćenje guma u potpuno nove namene i forme i tako smanje količinu otpada na deponijama, ali i uštede u smislu proizvodnje novih predmeta koji bi bili napravljeni za tu namenu! Automobilske gume mogu poslužiti kao žardinjere za cveće ispred zgrada, mogu se i ofarbati u različite boje, pa kada cveće procveta zajedno će oplemeniti taj prostor. Pored toga neće biti korišćene betonske žardinjere, pa će se uštedeti cement (koji se dobija od neobnovljivih materijala) i energija za njeno pravljenje. Automobilske gume mogu poslužiti kao potporni zid, pa se taj novi prostor ispunjen zemljom može koristiti kao baštica, kao travnjak za decu itd. Od njih se mogu praviti i mobilijari za parkove i igračke za decu (ljuljaške, penjalice), može se ograditi parking kako bi se sprečilo parkiranje na dečjim igralištima i zelenim površinama. Pored ovih upotreba u izvornom obliku, iskrajanjem guma mogu se dobiti razni oblici, ali to ostavljam umetnicima i kreativnim građanima!

Podeli svoj utisak o ovome sa nama: